Latvijas Gadatirgu plāns

Kur mūs šogad varēsiet sastapt?

Aprīlis

13.04 – Balvu gadatirgus

14.04 – Viļānu gadatirgus

20.04 – Gulbenē Zaļais tirdziņš

20.04 – Valmieras pavasara tirdziņš

27.04 – Stādu gadatirgus Madonā

27.04 – Pavasara dārza un stādu svētki Bulduros

27.04 – Smiltenes gadatirgus

28.04 – Limbažu lielais aprīļa tirgus

Maijs

04.05 – 05.05 – 20. Latvijas Stādu parāde – Siguldas svētku laukumā

10.05 – 11.05 – Pērnavas gadatirgus

11.05 – Valkas / Valgas robežtirgus

11.05 – 12.05 – Jelgavas gadatirgus

12.05 – Viļānu gadatirgus

12.05 – Limbažu gadatirgus

18.05 – Salaspilī NB dārzā Pasaules augu dienas gadatirgus

18.05 – Gulbenē Zaļais tirdziņš

18.05 – Alūksnes Marienburgas pavasara gadatirgus

19.05 – Apes gadatirgus

26.05 – Limbažu gadatirgus